GDPR-säker nummerplåtsläsning

Med nummerplåtsläsning kan man göra en mycket detaljerad fordonsklassificering och fordonsräkning. Man kan också, som ansvarig för miljözoner, se hur väl det efterföljs på ett GDPR-säkert sätt. Edeva har utvecklat en end-to-end-lösning som innefattar såväl hantering av GDPR som Transportstyrelsens fordonsdatabas vilket möjliggör att visa efterlevnad i miljözoner. Det går även att till exempel se både i realtid och historiska data om höjd, bredd och längd på fordon, motortyp och fordonsklass samt antal fordon för ett vägavsnitt. Det går att ta del av data både genom ett visuellt gränssnitt och via API. Lösningen är framtagen och validerad i samarbete med Stockholms stad.

www.edevalive.com

Kom gärna förbi och prata med oss i monter E:08!