Antti Vainio, Christina Moe Gjerde, Fredrik Billing och Matilda Adelborg

År 2030 ska klimatpåverkan från transportsektorn ha minskat med 70 % jämfört med år 2010. Det slår klimatlagen fast, och 2030-sekretariatet ser till att det händer. Med ett 70-tal partners från Bilen, Bränslet och Beteendet läggs 2030-pusslet så att målet nås, med spännande affärsmöjligheter och ledande exempel att visa upp för omvärlden. De två dagarna på Kistamässan är en del i detta – du kan bidra med inspel och vara först att höra vad som är på gång! Se www.2030sekretariatet.se