Ane Håkansson

Ane Håkansson är professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet och föreståndare för ANItA. Han har under trettiofyra år ägnat sig åt forskning, utbildning och folkbildning i kärnkraftteknologi.