Eva Listi och Pernilla Ramslöv

Eva Listi har ett brinnande intresse för affärsmässig och hållbar digitalisering – att vara inspiratör och accelerator. Hon har arbetat med att leda och driva detta i över trettiofem år i stora R&D-intensiva och teknikcentrerade multinationella företag samt i kundorienterade statliga bolag. Eva har både lång och bred erfarenhet av att arbeta med ledarskap, se helhet samt åstadkomma värde och nytta av digitalisering genom lagarbete och goda relationer och har haft många ledande befattningar och CIO-roller. Hennes erfarenheter kommer huvudsakligen från branscher som läkemedel, telekom, logistik samt detaljhandel där hon har haft ansvar för alla områden inom IT – i outsourcade miljöer – från strategi till drift – från innovation/utveckling till förvaltning. Eva arbetar också sen många år med att utbilda CIO:s inom Dataföreningen samt representerar IVA Näringslivsrådet i teamrådet Människa, Teknik och Samhälle. Sen hösten 2022 arbetar Eva också på Regeringskansliet som ämnessakkunnig där fokus är på att främja digital transformation inom den statliga bolagsportföljen.