Jan Olsson

Jan Olsson, Kriminalkommissarie, Polisen. Jan har arbetat som polis i drygt 30 år och under 14 år med internetrelaterad brottslighet bl.a. som nationell expert inom bedrägerier. Han har bland annat varit med och startat Nationellt Bedrägericentrum men arbetar sedan 4 år tillbaka med förebyggande insatser och som verksamhetsutvecklare på Nationellt IT-brotts Centrum (Noa) / Swedish CyberCrime Center (SC3).

 

Jan är en van föreläsare som ofta anlitas både i Sverige, Europa och USA. Han deltar även i internationella polissamarbeten inom Europol, Interpol men även inom flertalet internationella Private-Public-Partnership organisationer i Europa.