Patrik Löwendahl

Patrik Löwendahl har lång erfarenhet av att analysera och omsätta ny teknik till verkliga scenarion för verksamheter. Med en bakgrund som mjukvaruutvecklare, vidare till bland annat teknik- innovations ansvarig och nu globalt ansvarig för Avanade’s Metaverse servicehub har han alltid legat I framkant.

Avanade är ett joint venture mellan Accenture och Microsoft, och som sådant ett globalt konsultföretag med 50 000+ anställda som bara fokuserar på Microsoft’s eko-system.