• När cybersäkerheten stärks rekryteras spioner

    Med: Carolina Angelis, Säkerhetsrådgivare på Truesec Human Threat Intelligence

    Sverige har skakats av flera misstänkta spionfall under den senaste tiden. Ett stort antal avslöjanden har även gjorts i övriga Europa och fler lär följa. Varför ser vi denna ökning av så kallade personbaserade inhämtningen, det vill säga att man rekryterar någon på insidan? Det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde är ett skäl, men finns det fler? Carolinas föreläsning kommer att förklara hur själva rekryteringen går till, vilken roll sociala medier spelar samt vilka drivkrafter och personligheter som är vanligt förekommande hos den som blir spion.

    Taggning: Cyber Security and Cloud

    Om: Carolina Angelis

    Carolina Angelis arbetade nästan 20 år inom den svenska underrättelsetjänsten, först på FRA och därefter vid MUST. Idag är hon säkerhetsrådgivare på Truesec Human Threat Intelligence. Hennes bakgrund ger henne en unik inblick i hur de underrättelsehoten som riktas mot Sverige faktiskt ser ut och hur vi kan arbeta aktivt för att skydda oss mot dessa hot. Carolina har även författat två utgivna spionromaner om underrättelseofficeren Jackie Philipsson: ”Tunn is” och ”Dominoeffekten”.