• Affärsmässig, klimatsmart digitalisering

  Med: Eva Listi och Pernilla Ramslöv, CEO respektive Grundare och VD på L.Eva AB och NOX Consulting

  Digitalisering är svaret på många av både samhällets, och klimatets utmaningar, men om vi inte tänker på hur vi utvecklar våra digitala produkter kan dessa bli en del av problemet istället för en del av lösningen.

  IT-branschen står idag för närmare 10% av den globala energiförbrukningen och ökar dramatiskt i takt med den snabba teknikutvecklingen. De flesta företag har affärsmässighet, hållbarhet, elektrifiering och digitalisering på sin agenda, men få bolag kopplar ihop dessa frågor och ser helheten.

  Eva och Pernilla som har lång erfarenhet inom området berättar om  den senaste forskningen, exemplifierar problem och möjligheter samt diskuterar konkreta förslag på hur vi kan bygga affärsmässiga, hållbara, digitala lösningar.

  Taggning:

  Om: Eva Listi och Pernilla Ramslöv

  Eva Listi har ett brinnande intresse för affärsmässig och hållbar digitalisering – att vara inspiratör och accelerator. Hon har arbetat med att leda och driva detta i över trettiofem år i stora R&D-intensiva och teknikcentrerade multinationella företag samt i kundorienterade statliga bolag. Eva har både lång och bred erfarenhet av att arbeta med ledarskap, se helhet samt åstadkomma värde och nytta av digitalisering genom lagarbete och goda relationer och har haft många ledande befattningar och CIO-roller. Hennes erfarenheter kommer huvudsakligen från branscher som läkemedel, telekom, logistik samt detaljhandel där hon har haft ansvar för alla områden inom IT – i outsourcade miljöer – från strategi till drift – från innovation/utveckling till förvaltning. Eva arbetar också sen många år med att utbilda CIO:s inom Dataföreningen samt representerar IVA Näringslivsrådet i teamrådet Människa, Teknik och Samhälle. Sen hösten 2022 arbetar Eva också på Regeringskansliet som ämnessakkunnig där fokus är på att främja digital transformation inom den statliga bolagsportföljen.

   

  Pernilla Ramslöv är serieentreprenör med mer än 20-års erfarenhet av IT-branschen. Idag är hon VD och grundare av NOX Consulting, ett konsultbolag för egenföretagare inom IT. Med 3000 kvalitetssäkrade konsulter i nätverket bidrar NOX varje dag till att leverera rätt kompetens och personlighet till rätt uppdrag. Pernilla är även initiativtagare till CIOCO2, ett nätverk för beslutsfattare inom IT med syfte att medvetandegöra klimateffekten av digitalisering och skapa förutsättningar för att hjälpa företag och organisationer att bygga en hållbar IT-miljö.

  Som medlem i 17-nätverket, för Sveriges mest framgångsrika kvinnliga entreprenörer, driver hon även frågan om att ge kvinnor rättvisa förutsättningar att utveckla sina företag. Hon blivit utnämnd till Näringslivets Mäktigaste Kvinnliga Entreprenör (2019, 2021), Årets VD (2019) och Årets Kvinnliga Stjärnskott för EY Entrepreneur of the Year (2019). Pernilla är dessutom en energiboost som verkligen brinner för innovation, hållbarhet och entreprenörskap.