• Transportpolitik för ett transposteffektivt samhälle

    Med: Gunnar Eriksson, Avdelningschef på Trafikanalys

    Den 15 september 2022 presenterade Trafikanalys ett underlag för regeringens arbete med kommande klimatpolitiska handlingsplan (Trafikanalys Rapport 2022:14, Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning). Ett transporteffektivt samhälle identifieras som ett viktigt åtgärdsområde. Bland annat analyseras och föreslås att ett transporteffektivt samhälle införs som en transportpolitisk princip, sänk hastighet i tättbebyggt område, förändring av stadsmiljöförordningen för att göra den tillämplig för godstransporter och initiativ för förhandlingsöverenskommelser där kommuner, regioner och staten gemensamt vidtar åtgärder för att bidra till ett transporteffektivt samhälle (”Paket för effektivitet”).

    Taggning:

    Om: Gunnar Eriksson

    Gunnar Eriksson är avdelningschef på myndigheten Trafikanalys. Han har en bakgrund som transportforskare och med transportpolitiskt utvecklingsarbete bl.a. vid Regeringskansliet och vid Europeiska kommissionen.