• Järnvägen – framtidens städers bästa mobilitetslösning

    Med: Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef på Tågföretagen

    Urbaniseringen pågår ständigt och om några decennier väntas 70 procent av jordens befolkning vara stadsbor. Inom och mellan städer är tåget det enda trafikslag som kan transportera stora mängder människor på en minimal yta. Centralt belägna tågstationer blir mobilitetshubbar, är beständiga och gör att fastighetsbolag vågar investera. Med den ökande urbaniseringen måste staden fortsätta att vara attraktiv att bo, arbeta och leva i – järnvägen är den transportlösning som kan leverera på detta!

    Taggning:

    Om: Gustaf Engstrand