• Panelsamtal: Digitaliseringens utmaningar - Är vi redo?

  Med: Mats Hultgren, Sandra Barouta Elvin, Elin Richarz, Kristoffer Haleen, Director of Operations Incident Response Team, Nationell säkerhetschef, Senior Rådgivare Krisledning respektive Cyber Practice Leader på Truesec, Microsoft, Murphy Solutions, Howden Insurance Brokers

  Sverige har länge varit ett av föregångsländerna inom digitalisering och i samband med pandemin ökade tempot ytterligare! Digitala lösningar är inte bara stommen för många verksamheter, utan även någonting som fler och fler erbjuder som tjänst. Trots att IT ofta är ett hjärta i verksamheten finns det ofta ett gap mellan funktion och säkerhet.

   

  Frågan vår panel kommer att diskutera är dock hur redo våra organisationer är för de utmaningar som följer med den skyndsamma digitaliseringen?
  Har våra organisationer ett systematiskt arbetssätt och förutsättningarna som krävs för att en allvarlig incident inte ska få katastrofala följder – från IT-avdelningen hela vägen upp till styrelserummet?

   

  Kom och lyssna till Sandra Elvin, Kristoffer Haleen, Elin Richarz och Mats Hultgren när de vänder och vrider på dessa frågeställningar.
  Med djupa insikter från skarpa incidenter kommer de med problematisering och rekommendationer kring hur en organisation behöver förhålla sig till den nya digitala världens både möjligheter och utmaningar!

  Taggning: Cyber Security and Cloud

  Om: Mats Hultgren, Sandra Barouta Elvin, Elin Richarz, Kristoffer Haleen

  Mats Hultgren är Director of Operations för Truesecs incidentresponsenhet och hjälpt många verksamheter igenom den största kris de någonsin stått inför. Han är erkänd expert inom förmågorna Protect, Detect och Respond. Hans omfattande erfarenhet inom incidentrespons gör honom till en av Europas mest kunniga experter på ämnet.

   

  Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat säkerhetsmässiga policyfrågor och säkerhetsfrågor. Hon har över 20 års erfarenhet av att jobba med IT och informationssäkerhet såväl strategiskt som operativt inom både offentlig och privat sektor.

   

  Elin Richarz, Senior Advisor Crisis Management and Continuity Planning, Founder Murphy Solution AB,  is an expert within crisis management and continuity planning, having supported over 350 organization within both private and public sector to build capacity and capability. As a Crisis manager, Elin gives active support to management teams in acute situations – from cyber crisis to terror.

   

  Kristoffer Haleen. Deputy CEO as well as Cyber Practice Leader for Howden Insurance Brokers Sweden, focusing largely on large corporates in Manufacturing, Technology and Logistics sectors. Kristoffer has a Master of Law degree from Uppsala University, and joined Howden from one of the global insurance brokers, where he held different roles.  As part of his duties as Cyber Practice Leader, Kristoffer is frequently involved on the risk management and placement of cyber insurance for Howden clients, as well as working with insurance companies to set up cyber insurance offerings. Kristoffer is a frequent speaker at seminars and panels, discussing cyber risks and cyber insurance.